Η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την μείωση των απορριμμάτων από πλαστικά δεν αξιοποιήθηκε! Δείτε τις ελλείψεις που παρουσιάζει η εφαρμογή της οδηγίας για τα πλαστικά: Η συζήτηση μας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (ENVI) βασίστηκε στην συζήτηση της έκθεσης με θέμα "EU action to tackle the issue of plastic waste" που συνέταξε το European Court of Auditors. Συζήτηση στην Επιτροπή ENVI με θέμα την εφαρμογή της Οδηγίας για τα πλαστικά μιας χρήσης.