– Κυρία Πρόεδρε, επίτροπε Dalli, είμαι σίγουρη ότι ξέρετε ότι οι μισοί από τους νέους 11 έως 16 ετών στην Ευρώπη έχουν εκτεθεί σε κάποιον από τους βασικούς κινδύνους του διαδικτύου: cyber bullying, sexting online, grooming ή fake news. Ως πρέσβειρα για το ασφαλές διαδίκτυο για όλους, πραγματοποιώ στην Ελλάδα εκδηλώσεις ενημέρωσης των μαθητών και τους ζητάω να μας δείξουν πώς προστατεύονται όταν μπαίνουν στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά, τα παιδιά μας είναι υποψιασμένα. Όμως, χρειάζονται βοήθεια και η βοήθεια πρέπει να έρθει από εμάς και πρέπει να έρθει με την επιστράτευση της τεχνολογίας. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εφαρμογές του διαδικτύου, είτε αυτές είναι παιχνίδια είτε αυτές είναι μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να εντοπίσουν προβληματικό υλικό στο διαδίκτυο που απευθύνεται σε παιδιά, να εντοπίσουν παρενοχλήσεις και να τις διακόψουν. Νομίζω πως εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους. Ταυτόχρονα, πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ενημέρωση των δασκάλων, των γονέων και —τελικά— των παιδιών. Πρέπει να προστατεύσουμε τους ψηφιακούς πολίτες του αύριο.