Η πολιτική για τους μικρομεσαίους χρειάζεται αναβάθμιση και απλοποίηση, προκειμένου να βρεθούν στην καρδιά της νέας οικονομίας της Ε.Ε.

Στην Ελλάδα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές και χρειάζονται λιγότερα εμπόδια, μεγαλύτερη στήριξη και εξειδικευμένα προγράμματα για να εκσυγχρονιστούν.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται τεχνική βοήθεια για να μετασχηματιστούν και να αντέξουν στη νέα εποχή.

Βασικό εργαλείο στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι η μείωση στο ελάχιστο του χρόνου πληρωμής των κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων.