Πόσιμο νερό για όλους με υψηλές προδιαγραφές


Μόλυβδος, μικροπλαστικά και ενδοκρινικοί διαταρακτές οφείλουν να ελέγχονται γιατί καταστρέφουν την υγεία μας.


Δείτε την τοποθέτησή μου για το πόσιμο νερό στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου