Η ΕΕ οφείλει να επιστρέφει στα διδάγματα της πανδημίας και να προχωρήσει σε εθελοντικές κοινές παραγγελίες φυσικού αερίου. Η πατρίδα μου Ελλάδα, θα ενισχύσει έτσι τη διαπραγματευτική της ικανότητα έναντι των προμηθευτών, ως μέρος της ενιαίας αγοράς.