Η ΕΕ έχει πλέον χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την Υγεία #EU4health: Οφείλουμε να εστιάσουμε στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση των ασθενειών που μαστίζουν την κάθε οικογένεια, τον καρκίνο, τις καρδιοπάθειες, τον διαβήτη.

Το πρόγραμμα #eu4health μπορεί να χρηματοδοτήσει την πρωτοβουλία βοηθώντας τα παιδιά με καρκίνο, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε ταχεία και βέλτιστη ανίχνευση, διάγνωση, θεραπεία και φροντίδα. Μπορεί να στηρίξει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και προτύπων φροντίδας για παιδιά με καρκίνο και έτσι να συμπληρωθούν οι δράσεις που υλοποιούνται από τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς.

Στην πατρίδα μου την Ελλάδα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε ήδη ένα σπουδαίο βήμα, την καταγραφή σε ειδικό μητρώο των περιπτώσεων του παιδικού καρκίνου.

Με το #EU4health έχουμε την δυνατότητα να στηρίξουμε όλα τα παιδιά που δίνουν τη μάχη ώστε να μην υπάρχει κανένας χαμένος, να είναι όλα τα παιδιά.