Η γεωργία είναι ο δεύτερος τομέας με υψηλότερες δυνατότητες σε συνολικά οφέλη για μείωση των εκπομπών μεθανίου. Υπάρχουν επίσης δυνητικές συνέργειες και εμπορικές συναλλαγές για την άμβλυνση του κόστους μείωσης των εκπομπών στη γεωργία μέσω της μείωσης των απωλειών θρεπτικών συστατικών στις ζωοτροφές με την εντερική ζύμωση και την παραγωγή βιοαερίου. Οι εκπομπές μεθανίου από ζώα προέρχονται κυρίως από μηρυκαστικά είδη, διαχείριση κοπριάς και καλλιέργεια ρυζιού. Οι πηγές εκπομπών μεθανίου είναι συχνά διάχυτες στον γεωργικό τομέα, οι οποίες μπορούν να κάνουν μέτρηση, αναφορά και αμφισβήτηση. Διαφέρουν επίσης αισθητά σε όλη την ΕΕ. Παρ ' όλα αυτά, τεχνολογικά εφικτές πρακτικές άμβλυνσης υπάρχουν, και η ανάπτυξή τους πρέπει να διευκολυνθεί, μαζί με την αναφορά για τις επιπτώσεις τους. Σκοπός μας σε αυτή την εκδήλωση είναι να δώσουμε τις ευκαιρίες καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξης και στις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές στον τομέα της Γεωργίας.

Image removed.Parakolouthḗste όλη την εκδήλωση εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=jnIUY42_FsI&t=6s

Στα αγγλικά

https://www.youtube.com/watch?v=rTlskans9z0

#methaneemissions #methane #agriculture