Από την εκδήλωση που διοργάνωσα για τον απολογισμό της δράσης μου με κάλαντα από 7 χορωδίες της πόλης μας και εορταστική διάθεση

πουφ μεθάνιο