Φυσικές καταστροφές και κλιματική κρίση: Αναζητώντας νέο ρόλο για το ταμείο αλληλεγγύης της ΕΕ - Μέρος 2