Η συμμετοχή μου ως ομιλήτρια στην εκδήλωση με θέμα «Το Ενεργειακό κόστος και η Ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία»