Ελλάδα: Η ενεργειακή μετάβαση και ο ρόλος του αερίου

Image removed. Σε ό,τι αφορά την προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες για την απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού μας μίγματος, για την παροχή ενεργειακής ασφάλειας, καθώς επίσης και για τη διασφάλιση της συνεχούς προμήθειας ενέργειας, η Ελλάδα έχει εξαιρετικές δυνατότητες ώστε να γίνει ηγέτιδα χώρα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Image removed. Πρέπει να αναπτύξουμε νέες υποδομές επόμενης γενιάς, να αποφύγουμε τις εγκαταλελειμμένες τοποθεσίες, να λάβουμε υπόψη μας τις ενεργειακές ανάγκες, καθώς και την παράμετρο της διαφοροποίησης των προμηθευτών. Πρέπει επίσης να αυξήσουμε την αποθηκευτική μας χωρητικότητα σε φυσικό αέριο, και να αποφύγουμε τις συνέπειες της αστάθειας των αγορών.

Image removed. Είναι σημαντικό να παράξουμε επαρκείς ποσότητες πράσινου υδρογόνου, ώστε να αυξήσουμε τον εξηλεκτρισμό των βιομηχανιών, του τομέα των μεταφορών, καθώς και της θέρμανσης και ψύξης των κτιρίων.

Image removed. Πρέπει επίσης και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη σχετικά με την ασφάλεια που εμπεριέχεται στις λύσεις των CCUS στις βιομηχανίες.

Image removed. Η απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού μας μίγματος θα πρέπει να υποστηρίζεται από καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις, καθώς και από υψηλά επίπεδα δημόσιας αποδοχής!

#GasTech #Eurogas