Η συμμετοχή μου ως ομιλήτρια στην εκδήλωση με θέμα
"Policy Conditions for Clean Steelmaking in Europe"