Μετά τα περιστατικά κακοποίησης

Έρχεται νομοθετική ρύθμιση από την Κομισιόν για την προστασία των ιπποειδών

Απάντηση της Επιτρόπου Στέλλας Κυριακίδου στη Μαρία Σπυράκη

 Η Κομισιόν αναμένεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία των ιπποειδών μετά τα περιστατικά κακοποίησης που είδαν το φως της δημοσιότητας και στην Ελλάδα, τα οποία προκαλούν  θλίψη και αποτροπιασμό σε όλους μας. Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου προανήγγειλε τα μέτρα με απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη.

 Η ευρωβουλευτής κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερώτηση επιχειρηματολογώντας για την ανάγκη  ενίσχυσης της προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ιπποειδών και των ζώων εργασίας, τα οποία συχνά κακοποιούνται.«Σύμφωνα με την ΠΦΠΟ, η κατάχρηση των ιπποειδών, που οι ιδιοκτήτες τους τα υποχρεώνουν να μεταφέρουν ανθρώπους και αποσκευές ή να σέρνουν άμαξες σε υψηλές θερμοκρασίες, συχνότατα με υπερβολικό βάρος, δίχως να φροντίζουν για επαρκή σίτιση και ανάπαυση, συνιστά κακοποίηση και οδηγεί σε βαρύτατους τραυματισμούς, αναπηρίες ή θανάτους» σημείωσε σχετικά στην ερώτηση της η κ. Σπυράκη. 

 Η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου στην απάντηση της προανήγγειλε το επόμενο βήμα της Κομισιόν καθώς  μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να ενημερώσουν την ΕΕ για την κατάσταση των ιπποειδών μεταφοράς και ούτε τα συγκεκριμένα ζώα καλύπτονται από την υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.«Επί του παρόντος δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των ιπποειδών», παραδέχθηκε η κ. Κυριακίδου.

Ωστόσο, η Επίτροπος έδωσε τα πρώτα στοιχεία για τη νομοθεσία που σχεδιάζει η ΕΕ μετά τα δεκάδες αποτρόπαια περιστατικά κακοποίησης  ιπποειδών μεταφοράς που είδαν το φως της δημοσιότητας και στη χώρα μας. 

Συγκεκριμένα η κ. Κυριακίδου στην απάντηση της στην κ. Σπυράκη, τονίζει πως  :«η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων. Στην αρχική εκτίμηση επιπτώσεων παρουσιάστηκε μια επιλογή για τη θέσπιση νέων ειδικών, ανά είδος, απαιτήσεων καλής μεταχείρισης, μεταξύ άλλων και για τα ιπποειδή. Ένας ενδεικτικός χάρτης πορείας για την κατάρτιση επιστημονικών γνωμών σχετικά με την καλή διαβίωση των διαφόρων ειδών συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και περιλαμβάνει την καλή μεταχείριση των ιπποειδών, ώστε να καταστεί δυνατή η θέσπιση περαιτέρω ειδικών απαιτήσεων στο μέλλον», καταλήγει στην απάντηση της η Επίτροπος. 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της ευρωβουλευτή τους ΕΛΚ Μαρίας Σπυράκη και της απάντησης της Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλας Κυριακίδου έχουν ως εξής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002217/2023

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Μαρία Σπυράκη (PPE)

Θέμα:   Προστασία ιπποειδών

Σύμφωνα με την ΠΦΠΟ, η κατάχρηση των ιπποειδών, που οι ιδιοκτήτες τους τα υποχρεώνουν να μεταφέρουν ανθρώπους και αποσκευές ή να σέρνουν άμαξες σε υψηλές θερμοκρασίες, συχνότατα με υπερβολικό βάρος, δίχως να φροντίζουν για επαρκή σίτιση και ανάπαυση, συνιστά κακοποίηση και οδηγεί σε βαρύτατους τραυματισμούς, αναπηρίες ή θανάτους.

Δεδομένου ότι ο κανονισμός 1/2005 του Συμβουλίου «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες» περιέχει κανόνες για την προστασία των ιπποειδών,

ερωτάται η Επιτροπή:

1)         Τι στοιχεία έχει στη διάθεσή της για την κακοποίηση των ιπποειδών και των ζώων εργασίας στα κράτη μέλη και ειδικότερα στην Ελλάδα και πώς κρίνει την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου;

2)         Προτίθεται να προτείνει νέα οριζόντια μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας τους και την εξάλειψη των περιστατικών κακοποίησης;

 EL

E-002217/2023

Απάντηση της κ. Κυριακίδου, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (28.8.2023)

 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου καθορίζει κανόνες για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες. Τα ιπποειδή που χρησιμοποιούνται τα ίδια ως μέσα μεταφοράς προσώπων και αποσκευών ή για την έλξη αμαξών δεν καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό. 

 Επί του παρόντος δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των ιπποειδών. Η οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου καθορίζει επί του παρόντος ελάχιστα πρότυπα προστασίας για τα ζώα στα εκτροφεία, συμπεριλαμβανομένων των ιπποειδών, και, ως εκ τούτου, όχι για τις αναφερόμενες δραστηριότητες μεταφοράς. 

 Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να αναφέρουν στην Επιτροπή περιστατικά κακομεταχείρισης ή κακοποίησης ζώων.

 Όπως ανακοινώθηκε στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων. Στην αρχική εκτίμηση επιπτώσεων παρουσιάστηκε μια επιλογή για τη θέσπιση νέων ειδικών ανά είδος απαιτήσεων καλής μεταχείρισης, μεταξύ άλλων και για τα ιπποειδή. Ένας ενδεικτικός χάρτης πορείας για την κατάρτιση επιστημονικών γνωμών σχετικά με την καλή διαβίωση των διαφόρων ειδών συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και περιλαμβάνει την καλή μεταχείριση των ιπποειδών, ώστε να καταστεί δυνατή η θέσπιση περαιτέρω ειδικών απαιτήσεων στο μέλλον.