Με την Πράσινη Συμφωνία δίνεται η δυνατότητα να έχουμε ένα άλλο οικονομικό μοντέλο, ξεκινώντας από τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε τη γεωργία.

✅ Ως εισηγήτρια για τα Βιώσιμα Χημικά, επαναλαμβάνω ότι ο στόχος μας είναι να μειώσουμε τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα και τις ουσίες που προκαλούν ορμονικές διαταραχές και συνολικά να πάμε σε μια νέα πιο βιώσιμη κατάσταση σε όλο τον κύκλο της παραγωγής, και στη γεωργία.

Οι νέες μορφές γεωργίας χρειάζονται:

➡ Ελάχιστο νερό

➡ Ελάχιστα λιπάσματα

➡ Ελάχιστα φυτοφάρμακα

➡ Υιοθέτηση καλών πρακτικών

➡ Ισχυρή χρηματοδότηση από την πλευρά του Green Deal, η οποία έρχεται

➡ Εκπαίδευση των αγροτών

Είναι ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα τώρα, και μετά την πανδημία, να δούμε την ποιότητα των τροφίμων που μπορεί να παράσχει η χώρα μας.

✅ Ως Εισηγήτρια εκ μέρους της Επιτροπή Περιβάλλοντος για την αναβάθμιση των κτιρίων χαίρομαι που η Κομισιόν δέχθηκε τις προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου και στη στρατηγική για το κύμα αναβαθμίσεων προτείνει:

➡ Βιώσιμα και κυκλικά υλικά για την αναβάθμιση των κτιρίων

➡ Διαβατήριο για τα κτίρια, ώστε τα κτίρια που αναβαθμίζονται συνολικά, και όχι μόνο ενεργειακά, μιλάμε για τη «βαθιά αναβάθμιση» των κτιρίων, να αποκτούν μεγαλύτερη αξία.

Όλο αυτό χρηματοδοτείται από με πολύ μεγάλο ποσό από την Ε.Ε., είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από τα χρήματα του προϋπολογισμού 2021-2027 , είτε και από κονδύλια που προέρχονται από ειδικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα βαθέως θέματος ανακαινίσεων των κτιρίων, όχι μόνο των κρατικών, αλλά και των ιδιωτικών(σπίτια, διαμερίσματα, κτίρια σε περιοχές που υποφέρουν από ενεργειακή φτώχεια, κτίρια που χρησιμοποιούνται για κοινωνικές δραστηριότητες). Αυτό εάν αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα μπορεί να αλλάξει τη μορφή της οικονομίας και να προσφέρει:

➡ Θέσεις εντάσεως εργασίας, διότι αναφέρεται σε τοπικές βιοτεχνίες

➡ Μείωση στις επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων που μένουν μέσα σε αυτά τα κτίρια